64x64

Välkommen

NEXAD syftar till att skapa projekt där deltagarna förs närmare skapadet av ett projekt. Vårt mål är att deltagarnas förväntan skall ligga så nära verkligheten som möjligt. Detta åstadkommer vi genom en egenhändigt framtagen metod och en logik som bottnar i informationssamhällets tillgänglighet och snabbhet.

Det är NI deltagare som bygger projekten och upplevelsen. Det är ER vision som bejakas. INEXAD står för ramverk och stöttning i att genomföra detta.

Copyright © 2015 INEXAD. All Rights Reserved. Designed by Daily Developers.