64x64

Mål

Deltagare på INEXAD projekt skall våga utmana gränserna för sitt eget agerande och gå utanför den 'säkra zonen'. För att på så sätt växa som individ och bidra mer till projektets magiska ögonblick. Arrangörsgruppens ansvar är att bygga ett projekt som ger den typ av trygghet som krävs för detta.

Deltagare på INEXAD projekt skall uppleva att det är lätt att få tillgång till information, få tag på arrangör och att man snabbt får svar på de frågor som uppstår. Hemsida och kontaktinformation samt telefonmöten skall möjliggöra detta.

Deltagare i INEXAD projekt skall uppleva att deras idéer och visioner bejakas så långt som projektet tillåter. INEXAD metoden skall möjliggöra detta.

Arrangörsgrupper i INEXAD skall aldrig uppleva arbetet med ett projekt som en belastning. Det är viktigt att varje insats ackompanjeras med positiv energi för bästa resultat. En god arbetsfördelning skall möjliggöra detta.
64x64

Vision

Skapa en miljö som svämmar över av kreativitet och skaparlust bortom alla konventioners gränser.

Vi vill skapa projekt där förutsättningar för spel mellan individer står i fokus. Där den enskildes fantasi och skaparförmåga ges utrymme. Deltagaren skall beredas en möjlighet att maximalt leva ut den energi som lagts ner i skaparprocessen kring karaktär, utrustning och projektet som helhet.

Detta ställer krav på oss att vara lyhörda inför deltagarnas idéer och att samtidigt ta ansvar för projektet som helhet.

Det ställer krav på dig som individ att våga agera på uppkomna situationer, bidra med egna ögonblick, samt utmana satta normer. Det handlar om att skapa öppningar, släppa prestigen och ha kul!
64x64

Mål

Hela metodiken bottnar i tron på människans förmåga att själv veta vad den vill och kan..

Metoden skall fungera som en kanal för den kreativa energi som en potentiell deltagare upplever inför ett projekt. Ett sätt att ta tillvara på skaparglädjen, kanalisera den in till rätt instanser som har till uppgift att förvalta och utveckla den tillsammans med deltagarna, till en gemensam upplevelse i linje med vår vision.

På ett INEXAD lajv skall alla intriger och roller vara lika mycket värda. Alla är huvudroller i sina äventyr!

Våra projekt strävar efter att få deltagaren till att våga utmana satta konventioner, utmana sig själv och sin motpart i mötet till att agera mer och testa sina gränser. För att uppnå det behöver man trygghet.

För att uppnå trygghet tror vi på tre stöttepelare, dem är tillit, kunskap samt förberedelser.
Copyright © 2015 INEXAD. All Rights Reserved. Designed by Daily Developers.